Uzaktan algılama ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)

Fotogrametri/Uzaktan algılama, yeryüzü ile fiziksel temas olmaksızın yeryüzündeki nesnelerden yayılan elektromanyetik enerjinin algılanarak nesne ve yakın çevresi hakkında bilgi elde etme bilimi ve teknolojisidir.

 

 

CBS ise konuma dayalı gözlemlerle elde edilen coğrafi ve sözel verilerin; toplanması, depolanması, sorgulanması, analiz edilmesi, belgelendirilmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren yazılım, donanım ve iletişim araçlarının tümünü içeren bir bilgi sistemidir.

Bu açıdan bakıldığında Uzaktan Algılama/Fotogrametri CBS için önemli bir veri toplama kaynağıdır.