İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Gerçekleştirilen Uygulamalar

 

Harita, yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belirli bir oran dahilinde küçültülerek bir düzlem üzerine izdüşürülmek suretiyle belirli işaretlerle gösterilmesidir. Fotogrametri, yeryüzü ile fiziksel temas olmaksızın fotoğrafik görüntüleri kaydederek ölçme ve yorumlama yardımıyla çevre hakkında güvenilir bilgiler elde etme bilimi ve teknolojisidir. Fotogrametri aynı zamanda bir harita yapım tekniğidir. Geomatik/Harita Mühendisliği ise; yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu ve istenilen ölçekteki topografik ve tematik haritalarının üretilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu olarak ölçülmesi, haritalanması ve modellenerek gösterimi aşamalarında söz sahibi olan bir mühendislik bilimidir.

Günümüzde; harita, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarının yanısıra Google Earth ve navigasyon yazılımları insan hayatını kolaylaştırdığından pek çok insan tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca; harita, ziraat, yer bilimleri, kentsel alan gelişimi ve doğal afetler gibi birçok farklı çalışmalarda da kolaylıkla kullanılabilmektedir. İHA ise harita ve orto-görüntü üretme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü, klasik fotogrametrik yöntem ile karşılaştırıldığında son derece ekonomiktir. Ayrıca, istenilen bir anda herhangi bir bölgede İHA yı uçurabilir ve o alanın orto-görüntüsünü ve Sayısal Yüzey Modeli’ni (DSM) bazı fotogrametrik değerlendirme yazılımlarıyla değerlendirerek birkaç saat içerisinde yüksek doğrulukla (yaklaşık olarak 5-10 cm) üretebilirsiniz. Böylece sistem ilgili mühendislik disiplinindeki karar vericilere ve topluma oldukça yardımcı olmaktadır.

 

 

Doç. Dr. Tarık TÜRK

 

Cumhuriyet Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Geomatik Mühendisliği Bölümü

Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>