Geomatik Mühendisliği/Harita Mühendisliği/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Nedir?

Geomatik Mühendisliği/Harita Mühendisliği/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Nedir?

Geomatik Mühendisliği; yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu ve istenilen ölçekteki topografik ve tematik haritalarının üretilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu olarak ölçülmesi, haritalanması ve modellenerek gösterimi aşamalarında söz sahibi olan bir mühendislik bilimidir.
“Geomatik/Geomatics” sözcüğü; Geodesy+Geoinformatics kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Geomatik, coğrafi nesnelere ait bilgilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi, gösterimi ve kullanıma sunulması teknolojisidir. Dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer alan Geomatik teknolojisinin içerdiği konular arasında Jeodezi, Ölçme, Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Küresel Konumlama Sistemleri (GNSS), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), lazer tarama, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Kartografya yer alır. Geomatiğin teorik temelini ise matematik, fizik, istatistik, astronomi, fiziksel jeodezi ve uydu teknolojisi oluşturmaktadır.
Günümüzde oldukça stratejik öneme sahip olan bir mühendislik dalıdır. Bilgi ve uzay teknolojilerindeki gelişmeler gün geçtikçe Geomatik Mühendisliği’nin önemini arttırmaktadır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de coğrafi bilgi teknolojileri sektörü hızla gelişen ve büyüyen sektörler arasındadır. Bu nedenle, Geomatik Mühendisliği için iş sahası çok geniştir. Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarında, başta coğrafi-kent-arazi-afet bilgi sistemleri, altyapı, inşaat, imar, planlama, seyir, enerji, çevre, orman, ulaşım, savunma sanayi ve iletişim sektörleri olmak üzere, geniş bir yelpaze içerisinde çalışma olanağına sahiptirler. Özel sektör dışında Geomatik Mühendislerinin istihdam edilebileceği kamu kurumlarından bazıları şunlardır:

 

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
• Kültür ve Turizm Bakanlığı
• Belediyeler
• İller Bankası Genel Müdürlüğü
• Karayolları Genel Müdürlüğü
• Harita Genel Komutanlığı
• Devlet Hava Meydanları İşletmesi
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• İl Özel İdareleri
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı