Geomatik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği; yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu ve istenilen ölçekteki

Devamını Oku

Uzaktan algılama ve CBS
Fotogrametri/Uzaktan algılama, yeryüzü ile fiziksel temas olmaksızın yeryüzündeki nesnelerden yayılan elektromanyetik enerjinin algılanarak nesne ve yakın çevresi hakkında bilgi elde etme bilimi ve teknolojisidir.

Devamını Oku

Gıda mühendisliği
Gıda mühendisliği, bilimsel bilgiler ve mühendislik bilgileri yardımıyla gıdaların güvenilir bir şekilde üretimini, hazırlanmasını, işlenmesini, paketlenmesini, dağıtılmasını sağlayan

Devamını Oku